Wspólnota rodzin zastępczych

W polskich miastach często organizowane są różnego rodzaju festyny rodzinne. Niektóre z nich skierowane są do konkretnej grupy, np. samotnych rodziców z dziećmi, rodzin wielodzietnych czy rodzin zastępczych. Imprezy tego ostatniego rodzaju goszczą nie tylko okoliczne rodziny zastępcze, ale też wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Rodziny zastępcze pełnią w społeczeństwie ważną i odpowiedzialną rolę. Festyny mają być okazją do wspólnej zabawy, a także sposobem podziękowania za serce i troskę włożone w wychowywanie dzieci. Celem takich imprez jest też propagowanie rodzicielstwa zastępczego. Można tam zapoznać się z zasadami funkcjonowania rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Stanowią one najlepsze rozwiązanie dla dzieci, które nie mogą liczyć na miłość i opiekę naturalnych rodziców. Osoby niespokrewnione mogą zapewnić im wsparcie i uczucie, dzięki któremu będzie możliwy ich prawidłowy rozwój, a także normalne dzieciństwo. Festyny dla rodzin zastępczych poza przyświecającą ideą wyglądają tak jak inne, czyli zjeżdżalnie dmuchane, suche baseny, a dla rodziców występy artystyczne i oferta gastronomiczna.