rozliczenia

Rozliczenie podatku dochodowego

Rozliczenie PIT to obowiązek, który dotyczy niemal każdego człowieka. Omija on jedynie osoby, które nie osiągnęły w danym roku żadnych dochodów, te, za które rozliczenia dokonuje zakład pracy, a także emerytów i rencistów. Zeznanie podatkowe muszą złożyć nawet ci, których dochód nie przekroczył ustawowego progu.

Polacy niechętnie przystępują do rozliczeń, a coraz częściej wykorzystują do tego zadania wynajęte firmy takie jak brkz. Najczęściej rozliczenie podatkowe dokonywane jest za pomocą formularza PIT-37. Dotyczy on osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej i uzyskują dochody z umowy o pracę. Rozliczają się w ten sposób również osoby mające przychody z praw autorskich, a także rent i emerytur, jeśli nie robi tego za nie ZUS czy KRUS. Popularny jest też PIT-36 dla osób prowadzących działalność gospodarczą i PIT-38 dla dochodów z papierów wartościowych. Z rozliczeniami łączą się też różnego rodzaju ulgi podatkowe, z których zainteresowaniem cieszy się ulga prorodzinna, odliczenie od dochodu wydatków na dostęp do Internetu, a także darowizn na cele krwiodawstwa czy kultu religijnego.