Nasze geny

Każdy z nas jest całkowicie inny, odmienny. Każdy z nas różni się charakterem, różni się również wyglądem. Różnimy się przede wszystkim pulą genetyczną oraz tym, jak działają na nas czynniki środowiska.

Co to znaczy? Znaczy to tyle, że na nasz rozwój wpływ mają geny, w procesie zapłodnienia przekazywane przez matkę i ojca, a potem działają na nas jeszcze inne czynniki, choćby tryb życia matki w czasie ciąży. Oczywiście, te różnice są jeszcze bardziej urozmaicane. W jaki sposób? Przede wszystkim, jest to proces rekombinacji genów, tzw. crossing over, gdzie zachodzi wymiana materiały genetycznego, pomiędzy chromosomami homologicznymi – zwiększa się pula genów, zwiększa się nasza zmienność genetyczna. Dlaczego musi być ta zmienność? Bo wszelkie braki jej braki powodują mutacje w naszych genach, zwiększa się liczba tzw. homozygot, czego wynikiem jest wiele niedoskonałości. Genetyka to wielka nauka, która każdego dnia jest poznawana na nowo. Dzięki niej szukamy leków na raka, na cukrzycę i na wiele innych chorób. To geny są tymi kluczowymi elementami, które trzeba poznać do końca.