Hawthorne

no image Mieszczące się w USA miasto Hawthorne należy stanu FL. Z administracyjnego punktu widzenia podlega powiatowi Lake. Miejscowość znajduje się na poziomie 82 stóp n.p.m. W systemie europejskim wartość ta wynosi 25 metrów n.p.m. Miejscowość Hawthorne została ujęta w amerykańskiego katalogu GNIS. Numer jej przyznany to 1867151. W roku 2010 jej liczebność mieszkańców osiągnęła wartość -999. Miejscowość ma współrzędne geograficzne 28,7613803 szerokości i -81,8709132 długości.

Miasta w USA

Johnsville thumb

Johnsville

Znajdujące się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej miasto Johnsville przynależy stanu CA. Administracyjnie...
Hugh thumb

Hugh

Znajdujące się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej miasto Hugh przynależy stanu FL. W ujęciu...