dziewczyna

Komputer a wychowanie młodego człowieka

Komputer i internet chyba na dobre zdominują (o ile już tego nie uczyniły) ludzkie życie. Obecnie klawiatura i mysz komputerowa są podstawowymi narzędziami pracy większości współczesnych pracowników, a poczta e-mailowa służy jako główny sposób komunikacji ze współpracownikami, klientami itp. Komputer i internet pojawiają się również jako jeden z ważniejszych elementów wychowania młodego człowieka. Wiele szkół, w tym polskich, wprowadziło już komputery do normalnego nauczania. Uczniowie, zamiast za pomocą pióra czy długopisu, piszą za pomocą klawiatury. Zaskakujące jest to, że są takie dzieci, które potrafią biegle władać klawiaturą, a „prawdziwe” pisanie wychodzi im mizernie. Komputeryzacja życia w kwestii wychowania młodych pokoleń ma swoje dobre i złe strony. Wśród tych pierwszych z pewnością można wymienić powszechny dostęp do źródeł wiedzy (portale, słowniki i encyklopedie internetowe) oraz edukacyjne gry dla dzieci. Z kolei wśród wad takiego modelu wychowania trzeba nadmienić negatywny wpływ komputera i internetu na zdrowie (ciągła pozycja siedząca, skrzywienia kręgosłupa, wady wzroku) oraz ryzyko uzależnienia się od wirtualnej sieci.